v.491M

Welkom op de site van het Leuvens zaalvoetbalverbond.

13/09/2019 Wijziging gsm nummer voor Whatsapp

Als je de uitslag (en evt wedstrijdformulier) onmiddelijk na de wedstrijd wil bezorgen gebruik dan het nieuwe nummer 0499/187580

doorgeven via

- mail secretariaat@froslzv.be

- sms of Whatsapp 0499/187580

- inspreken op het antwoordapparaat 016/ 29 63 78

Binnen de 4 werkdagen na de wedstrijd bezorg je het witte wedstrijdformulier aan het froslzv secretariaat:

Gemeenteplein 26

3010 Kessel-lo.

Indien je het formulier zelf komt insteken hoeft het formulier niet in een enveloppe.

Een duidelijk leesbare scan of foto via mail/whatsapp mag ook.

Een foto mag ook, maar zorg dan dat de gegevens duidelijk leesbaar zijn. (scherpe foto, van dichtbij genomen,...)

Dan moet je het origineel natuurlijk niet meer bezorgen.

Het roze wedstrijdformulier is voor de thuisploeg, het gele voor de uitploeg. Bewaar dit, als het witte formulier verloren gaat kan het secretariaat dit opvragen.

Als je forfait moet geven voor een wedstrijd:

Verwittig steeds het froslzv secretariaat EN de tegenstander.

Betreft het een last minute forfait (de dag van de wedstrijd zelf):

- verwittig het froslzv secretariaat TELEFONISCH

- verwittig de tegenstander TELEFONISCH

- verwittig de hoofdscheidsrechter D. Godaert 0471/79 56 21

gebruik hier je gezond verstand, ga er aub niet van uit dat een mail naar het secretariaat op vrijdagavond om 21u00 voldoende is om een forfait door te geven voor zaterdag.

30/08/2019 startvergadering 2019-2020

De Froslzv startvergadering voor seizoen 2019-2020 zal doorgaan op zaterdag 7 september 2019.

Dit om 10u30 in de cafetaria van de sporthal van Tielt Winge. Ralisweg 17, 3390 Tielt Winge.

Het seizoen start dus effectief op 7/9, er zullen geen wedstrijden doorgaan voor deze datum.

OPGELET: Tijdens deze vergadering worden alle praktische punten betreffende het verloop van het speelseizoen behandeld en ontvangen de clubs ook de nodige documenten zoals oa. de kalender van de competitie, wedstrijdformulieren, ongevalsaangifteformulieren, bekerschema, overzicht van de zalen enz.

Dit alles is belangrijk voor een vlotte start van het seizoen.

De vergadering is dan ook verplicht voor alle ploegen (één aanwezige verantwoordelijke per ploeg is voldoende).

5/08/2019 B.A.P. zoek extra spelers

B.a.p. zoekt nog enkele extra spelers voor het komende seizoen. Ze spelen hun thuiswedstrijden in Boortmeerbeek.

Bij interesse contacteer Patrice op 0472/424 630

9/05/2019 AANMELDEN NIEUWE PLOEGEN, login

We merkten dat bij het aanmelden van een nieuwe ploeg de mail met het paswoord en login niet altijd verzonden worden door de website.

Indien je een nieuwe ploeg wil aanmaken en je de login en paswoord niet onmiddellijk ontvangt contacteer ons dan via secretariaat@froslzv.be of 016/296378.

We bezorgen je deze dan via een gewone mail. (na een handmatige interventie op de website)

5/04/2019 aansluiten seizoen 2019-2020

Om een club en leden aan te sluiten bij het FROS Leuvens Zaalvoetbalverbond geven we de voorkeur aan het gebruik van onze online club- en ledenadministratie op http://olaf.fros.be.

Clubs die niet online wensen aan te sluiten dienen contact op te nemen met het secretariaat om de nodige formulieren (aansluitings- formulier club en formulier ledenlijst) op te vragen.

1. Algemene info

BELANGRIJKE DATA

·Heraansluitingen clubs: van 1 april 2019 tem 1 juli 2019

·Aansluitingen nieuwe clubs: van 1 mei 2019 tem 1 juli 2019

·Formulier ‘Kalenderdata en wedstrijdgegevens’: ten laatste op 1 augustus 2019

KOSTEN SEIZOEN 2019 -2020

·Inschrijving club €275/jaar (= €125 waarborg + €150 lidgeld)

·Inschrijving lid €14 /speler/jaar

·Zaalkosten thuisploeg

·Scheidsrechter thuisploeg (€16/wedstrijd)

OPGELET!

·Overschrijvingen van club- en/of lidgelden liefst uitvoeren met hetzelfde rekeningnummer (zoals doorgegeven bij de clubaansluiting). Let er ook op om steeds het correcte bedrag over te schrijven en met de vereiste vermelding.

·Alle clubs dienen te beschikken over een zaal vanaf september 2019 tem mei 2020 in Leuven of omgeving (lijst te bekomen op het FLZV-secretariaat) en dit niet op zondag en niet vóór 19u of na 23u (start laatste match om 22u).

·De lijst van sportzalen (te verkrijgen op het FLZV-secretariaat) is niet limitatief, maw er mag in andere sporthallen gespeeld worden dan deze die in de lijst voorkomen, maar alleen nadat het verbond de zaal heeft goedgekeurd en hiervoor de toestemming heeft gegeven.

Het FROS Leuvens zaalvoetbalverbond kadert binnen de werking van FROS Multisport Vlaanderen vzw. Om het beleid en de praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop deze verwerkt worden te begrijpen, kan u de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw raadplegen.

alle praktijken die afwijken van de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw staan hieronder onderschreven.

Voor de ploegverantwoordelijke:

·indien u als ploegverantwoordelijke optreedt gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam, e-mailadres en tel/GSM nummer op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze gegevens vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u de functie van ploegverantwoordelijke niet vervullen.

·het FROS Leuvens zaalvoetbalverbond rekent erop dat de ploegverantwoordelijke zijn/haar spelers op de hoogte brengt van het huishoudelijk reglement en hen erop wijst bij het niet naleven hiervan.

Voor de speler:

·als speelgerechtigde speler gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam en geboortedatum op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u niet als speler toetreden tot de competitie.

2. Inschrijving CLUB

CLUBINSCHRIJVING – HERAANSLUITING

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Controleer de clubgegevens en wijzig deze indien nodig.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te

betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2019-2020’. Volgende betaling zal gegenereerd worden: Lidgeld club 150 € + waarborg 125 € - seizoen 2019-2020.

Stap 4 Klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het clublidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 5 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 1 juli 2019 over op rekeningnr. BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en

‘aansluiting club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

CLUBINSCHRIJVING – NIEUWE CLUBS

Stap 1 Surf naar http://olaf.fros.be en klik bovenaan op ‘Registratie’.

Stap 2 De clubcorrespondent vult zijn/haar emailadres in en klikt op Registreer’

Hij/zij ontvangt via mail een username en paswoord en logt hiermee in op http://olaf.fros.be.

Stap 3 Ga naar tabblad ‘Openstaande taken’ en registreer u eerst als FROS-lid en

vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden

(aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Voor een clubcorrespondent/-beheerder zijn een emailadres én telefoonnummer verplicht. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 4 Registreer uw club onder het tabblad ‘Openstaande taken’ (klik op

‘registreren’) en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle

verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Opgelet: vul

geen clubnummer in (voor nieuwe clubs wordt dit toegekend door het verbond).

Indien uw sportzaal niet voorkomt in de voorziene lijst, dient u contact op

te nemen met het secretariaat (zie hieronder ‘Opgelet!’). Het veld met ‘Agenda’

is standaard ingevuld. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 5 Klik op ‘betalingen’ onder het tabblad ‘Openstaande taken’. Er staan 2

betalingen vermeld onder het tabblad ‘Nog te betalen lidgelden: 1. de betaling

van het clublidgeld en de waarborg (is automatisch geselecteerd); 2. de betaling

van het lidgeld van de clubcorrespondent/-beheerder.

Stap 6 Klik op ‘Maak opdracht’. Onder het tabblad ‘Open betalingen’ staat een

overzicht van de uit te voeren betaling. Klik op het “i”-icoontje voor meer

gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 7 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 1 juli 2019 over op rekeningnr. BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, en ‘aansluiting nieuwe club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

3. Inschrijving LEDEN

Leden kunnen pas aangesloten worden van zodra de betaling van het clublidgeld (275 euro) geregistreerd is door het FLZV-secretariaat. Een lid is pas speelgerechtigd van zodra de gegevens en de betaling ervan geregistreerd zijn door het FLZV-secretariaat. De online inschrijving van de leden of het formulier ledenlijst en de daaraan gekoppelde betaling dienen in ons bezit te zijn vóór 1 september 2019. Bijkomende leden kunnen nog aangesloten worden tem 28 februari 2020.

LEDENINSCHRIJVING - HERAANSLUITING

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord .

Stap 2 Controleer de gegevens van de leden (klik op icoontje ‘Clubleden’) en wijzig deze waar nodig, of maak indien nodig een nieuw lid aan. Vul alle gevraagde gegevens correct in.

Gelieve GEEN LEDEN te VERWIJDEREN vóór 1 juli 2019. Wordt een lid toch

verwijderd, dan verdwijnt hij van de ledenlijst en kan hij onder geen enkele

functie nog aantreden voor ev. Wedstrijden.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te

betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen

2019-2020’. Per lid zal er een betaling gegenereerd worden: Lidgeld 14 € -

Naam lid – seizoen 2019-2020. Voor nieuwe leden wordt automatisch een

betaling gegenereerd.

Stap 4 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op

‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 5 Schrijf het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk over op rekeningnummer

BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

LEDENINSCHRIJVING – NIEUWE CLUBS

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Ga naar tabblad ‘Clubs te beheren’ en klik op het icoontje ‘Clubleden’. Voor meer informatie ivm de verschillende icoontjes, klik op het “?”-icoontje.

Stap 3 Vul bovenaan het ID-nr van het nieuwe lid in en kies ‘Maak een nieuw lid

aan met identiteitskaartnumer:’. Vul daarna alle gevraagde gegevens correct in. Klik op ‘Bewaren’ of op ‘Bewaren en nog een lid registreren’. Klik onderaan op ‘Keer terug’ om terug te gaan naar het tabblad ‘Club te beheren’.

Stap 4 Klik op het icoontje ‘Betalingen’. Op het 1e tabblad (‘Nog te

betalen lidgelden’) staat per lid een betaling vermeld: Lidgeld 14 € - Naam lid – seizoen 2019-2020.

Stap 5 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad

(‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 6 Schrijf het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk over op rekeningnummer

BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

15/03/2019 spelers gezocht

Door blessureleed is EK Salko (Stamnummer 1) naarstig op zoek naar spelers en een vaste keeper voor volgend seizoen. Wij staan ook open voor een "fusie" met een andere ploeg die misschien gelijkaardige problemen heeft.

Wij spelen vele jaren bij het Fros en zijn typisch ergens in het midden van de derde reeks te vinden.

Geïnteresseerden mogen contact opnemen met sebastiaan.helsen@gmail.com.

(Sleep de titelbalk om dit venster te verplaatsen)
Sluiten


Sluiten