v.491M

Welkom op de site van het Leuvens zaalvoetbalverbond.

27/12/2021 Secretariaat gesloten tijdens eindejaar

Tijdens de kerstvakantie is het secretariaat gesloten. Dit vanaf 24 december. We zijn er terug op 10 januari. We zullen de mails sporadisch opvolgen.

Voor last minute uitstel of forfait:

1. verwittig de tegenpartij telefonisch

2. verwittig Danny Godaert van de scheidsrechters via de telefoon 0471/795621

3. stuur een mail naar het secretariaat en de tegenpartij

Om misverstanden en dergelijke te vermijden, gelieve alle 3 de bovenstaande stappen te volgen.

fijn eindejaar voor iedereen en tot in 2022

26/11/2021 publiek niet toegestaan bij wedstrijden

Hou er aub rekening mee dat door de vandaag (26/11) aangekondigde verstrengde Corona maatregelen publiek niet meer toegelaten is bij indoor wedstrijden.

Draag ook een mondmasker, behalve als je actief aan het sporten bent.

Blijf allemaal gezond!!

2/11/2021 secretariaat gesloten tot 7 november

Het froslzv secretariaat is gesloten tot en met 7 november.

Gelieve in deze periode, voor een last minute uitstel of forfait, rechtstreeks de tegenpartij (contactgegevens onder tabblad clubs op de olaf.fros.be website) en onze hoofdscheidsrechter Danny Godaert 0471/795621 te verwittigen.

1/09/2021 start seizoen 21-22

Het seizoen 21-22 start op zaterdag 4 september. We hopen met jullie allemaal op eindelijk nog eens een normaal seizoen.

Omwille van de relatief grote reeksen en de schaarste aan kalenderdata spelen we dit seizoen GEEN bekerwedstrijden.

Kunnen jullie de kalender aub zo snel mogelijk GRONDIG nakijken op eventuele fouten, ontbrekende wedstrijden, te lange periodes dat er geen wedstrijden zijn, te veel wedstrijden te kort op elkaar, enz...

Als er wedstrijden staan op een datum waarvan je nu al weet dat jullie niet zullen kunnen geef dit dan ook zeker door aub, zodat we deze nog kunnen proberen te verplaatsen.

Als er iets mis is, of anders moet contacteer ons dan ZO SNEL MOGELIJK. ZEKER ALS HET OVER WEDSTRIJDEN IN SEPTEMBER GAAT.

Wijzigingen die voor de start van het seizoen gebeuren vallen onder kalenderwijziging, hiermee verlies je je recht op uitstel van een wedstrijd dus niet.

Denk eraan dat er nog wijzigingen kunnen gebeuren, op aanvraag van de bezoekers, dus zeg je thuisdata die momenteel niet gebruikt zijn nog niet af.

We organiseren dit jaar geen startvergadering, ploegen die nog extra wedstrijdformulieren nodig hebben kunnen deze aanvragen op het secretariaat. We sturen deze dan op.

14/06/2021 compensatie lidgeld spelers 20-21 + aansluiting seizoen 21-22

Voor alle ingeschreven spelers in seizoen 20-21 zal er 22% van de kost van de verzekering teruggestort worden (alle ploegen ontvingen daarover een mail).

Ploegen die heraansluiten kunnen het clublidgeld en de waarborg volledig overzetten naar volgend seizoen 21-22.

Nieuwe ploegen zijn meer dan welkom.

Aansluitingsprocedure:

Algemene info:

Belangrijke data:

• Aansluitingen clubs : 15 april 2021 t.e.m. 15 juli 2021

• Kalenderdata doorgeven : uiterlijk op 1 augustus 2021

Kosten seizoen 2021-2022:

• Inschrijving club :

o Heraansluiting club (club was ingeschreven seizoen 20-21) : € 275 / jaar

Het betaalde bedrag voor seizoen 20-21 wordt volledig overgenomen voor het club

lidmaatschap voor het seizoen 2021-2022. Indien aangesloten in seizoen 20-21

betaal je GEEN Clublidgeld € 150 en waarborg € 125.

o Aansluiting nieuwe club: € 275 (Clublidgeld € 150 en waarborg € 125)

• Inschrijving lid : € 14 per speler per jaar.

• Kosten zaal : Worden gedragen door de thuisploeg

• Scheidsrechter : € 16 per wedstrijd, gedragen door de thuisploeg.

Alle clubs dienen te beschikken over vrije uren in een zaal vanaf september 2021 tot en met mei 2022. Dit in de omgeving rond Leuven. Wedstrijden kunnen elke dag doorgaan BEHALVE op zondag en niet voor 19u00 of na 23u00 (ten laatste wedstrijd starten om 22u00)

De lijst van sportzalen waar Froslzv momenteel actief is, is niet limitatief. Er mag dus in andere zalen gespeeld worden, maar alleen na goedkeuring door het verbond.

Het Fros Leuvens Zaalvoetbalverbond kadert binnen de werking van Fros Multisport Vlaanderen vzw. Om het beleid en de praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop deze verwerkt worden te begrijpen, kan u de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw raadplegen.

Alle praktijken die afwijken van de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw staan hieronder onderschreven.

Voor de ploegverantwoordelijke:

• indien u als ploegverantwoordelijke optreedt gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam, e-mailadres en tel/GSM nummer op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze gegevens vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u de functie van ploegverantwoordelijke niet vervullen.

• het FROS Leuvens zaalvoetbalverbond rekent erop dat de ploegverantwoordelijke zijn/haar spelers op de hoogte brengt van het huishoudelijk reglement en hen erop wijst bij het niet naleven hiervan.

Voor de speler:

• als speelgerechtigde speler gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam en geboortedatum op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u niet als speler toetreden tot de competitie.

Inschrijving club

Clubinschrijving – heraansluiting.

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Controleer de clubgegevens en wijzig deze indien nodig.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2021-2022’. Volgende betaling zal gegenereerd worden: Lidgeld club 150 € + waarborg 125 € - seizoen 2021-2022.

Aangezien we de betaling van clublidgeld en waarborg van seizoen 20-21 overzetten naar seizoen21-22 hoef je deze storting niet effectief uit te voeren. De betaalopdracht aanmaken is voldoende.

Stap 4 Klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het clublidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Clubinschrijving – nieuwe club.

Stap 1 Surf naar http://olaf.fros.be en klik bovenaan op ‘Registratie’.

Stap 2 De clubcorrespondent vult zijn/haar emailadres in en klikt op ‘Registreer’. Hij/zij ontvangt via mail een username en paswoord en logt hiermee in op http://olaf.fros.be

Stap 3 Ga naar tabblad ‘Openstaande taken’ en registreer u eerst als FROS-lid en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Voor een clubcorrespondent/-beheerder zijn een emailadres én telefoonnummer verplicht. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 4 Registreer uw club onder het tabblad ‘Openstaande taken’ (klik op ‘registreren’) en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Opgelet: vul geen clubnummer in (voor nieuwe clubs kent het verbond dit toe)

Indien uw sportzaal niet voorkomt in de voorziene lijst, dient u contact op te nemen met het secretariaat. Het veld met ‘Agenda’ is standaard ingevuld. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 5 Klik op ‘betalingen’ onder het tabblad ‘Openstaande taken’. Er staan 2 betalingen vermeld onder het tabblad ‘Nog te betalen lidgelden: 1. de betaling van het clublidgeld en de waarborg (is automatisch geselecteerd); 2. de betaling van het lidgeld van de clubcorrespondent/-beheerder.

Stap 6 Klik op ‘Maak opdracht’. Onder het tabblad ‘Open betalingen’ staat een

overzicht van de uit te voeren betaling. Klik op het “i”-icoontje voor meer

gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 7 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 15 juli 2021 over op rekeningnr. BE40 9795 2169 1263 van Fros LZV. Dit met vermelding van clubnaam, en ‘aansluiting nieuwe club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

Inschrijving leden

Ledeninschrijving - heraansluiting

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord .

Stap 2 Controleer de gegevens van de leden (klik op icoontje ‘Clubleden’) en wijzig deze waar nodig, of maak indien nodig een nieuw lid aan. Vul alle gevraagde gegevens correct in. Gelieve GEEN LEDEN te VERWIJDEREN vóór 1 juli 2021. Wordt een lid toch verwijderd, dan verdwijnt hij van de ledenlijst en kan hij onder geen enkele functie nog aantreden voor eventuele oefenwedstrijden, toernooien of andere club activiteiten.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2021-2022’. Per lid zal er een betaling gegenereerd worden: Lidgeld 14 € - Naam lid – seizoen 2021-2022. Voor nieuwe leden wordt automatisch een

betaling gegenereerd.

Stap 4 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’).

Stap 5 Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

De kans bestaat dat er voor het spelerslidgeld (€ 14) vanuit de verzekering nog een tegemoetkoming komt voor het Corona seizoen 20-21. Aangezien de verzekering wel gewoon doorloopt, ook al zijn er geen wedstrijden, zal dit sowieso geen volledige terugbetaling zijn. Alle Fros leden genieten sowieso van de 24/7 verzekering voor lifetime sporten: wandelen, joggen, fitness (in een fitnesscentrum), turnen, zwemmen, rolschaatsen, recreatief fietsen (fietsen buiten clubverband met fietsen die louter trapondersteunend werken) en skaten. Alle fros leden zijn hiervoor dus 24u per dag en 7 dagen per week verzekerd, ook buiten clubverband.

We houden jullie hiervan zeker op de hoogte.

We raden dus aan om uw leden voorlopig nog niet te betalen. Dit hoeft sowieso pas na opmaak kalender enz.

Ledeninschrijving – nieuwe club

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Ga naar tabblad ‘Clubs te beheren’ en klik op het icoontje ‘Clubleden’. Voor meer informatie ivm de verschillende icoontjes, klik op het “?”-icoontje.

Stap 3 Vul bovenaan het ID-nr van het nieuwe lid in en kies ‘Maak een nieuw lid aan met identiteitskaart nummer:’. Vul daarna alle gevraagde gegevens correct in. Klik op ‘Bewaren’ of op ‘Bewaren en nog een lid registreren’. Klik onderaan op ‘Keer terug’ om terug te gaan naar het tabblad ‘Club te beheren’.

Stap 4 Klik op het icoontje ‘Betalingen’. Op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) staat per lid een betaling vermeld: Lidgeld 14 € - Naam lid – seizoen 2021-2022.

Stap 5 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 6 Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht). Dit voor aanvang van het seizoen.

Opgelet:

• Aansluiten van leden kan pas van zodra de betaling van het clublidgeld geregistreerd is door het FLZV-secretariaat. Een lid is pas speelgerechtigd van zodra de gegevens en de betaling geregistreerd zijn door het FLZV-secretariaat.

• Een lid (actief en/of niet actief), dat voordien lid was van een club met nog openstaande schulden, kan pas aantreden voor een nieuwe club van zodra hij/zij zijn/haar gedeelte van de nog openstaande schuld (schuldsaldo/aantal leden) heeft vereffend. Eventuele niet uitgevoerde schorsingen van leden worden overgedragen naar het volgende seizoen en zijn gebonden aan een lid (niet aan de ploeg).

Transferprocedure:

Een speler die wenst over te gaan naar een andere club moet het verbond, zijn oude club en nieuwe club zelf op de hoogte brengen (per mail) van zijn transfer. Transfers zijn altijd vrij te beslissen door de betrokken speler.

16/04/2021 seizoen 21-22

Voor aansluiting in het seizoen 21-22 zal het clublidgeld (€ 150) en waarborg (€ 125) van seizoen 20-21 volledig overgezet worden.

Ploegen die dit seizoen aangesloten zijn kunnen hun lidmaatschap dus zonder kosten doorschuiven naar volgend seizoen.

Voor de verzekering/lidgeld van de spelers hopen we nog op een tegemoetkoming van de verzekering. Nieuws hierover hopen we snel te kunnen meedelen.

De volledige info mbt tot aansluiten voor volgend seizoen (zowel voor heraansluiting als voor nieuwe ploegen):

Fros Leuvens Zaalvoetbalverbond: Aansluitingsprocedure !

Seizoen 2021-2022

Algemene info:

Belangrijke data:

• Aansluitingen clubs : 15 april 2021 t.e.m. 15 juli 2021

• Kalenderdata doorgeven : uiterlijk op 1 augustus 2021

Kosten seizoen 2021-2022:

• Inschrijving club :

o Heraansluiting club (club was ingeschreven seizoen 20-21) : € 275 / jaar

Het betaalde bedrag voor seizoen 20-21 wordt volledig overgenomen voor het club lidmaatschap voor het seizoen 2021-2022. Indien aangesloten in seizoen 20-21 betaal je GEEN Clublidgeld € 150 en waarborg € 125.

o Aansluiting nieuwe club: € 275 (Clublidgeld € 150 en waarborg € 125)

• Inschrijving lid : € 14 per speler per jaar. (er komt voor, in seizoen 20-21 aangesloten spelers, misschien nog een compensatie van de verzekering)

• Kosten zaal : Worden gedragen door de thuisploeg

• Scheidsrechter : € 16 per wedstrijd, gedragen door de thuisploeg.

Opgelet:

Gebruik voor overschrijvingen liefst altijd hetzelfde (bij het verbond bekende) rekeningnummer. En gebruik zeker de correcte vermelding : clubnaam + reden van storting.

Alle clubs dienen te beschikken over vrije uren in een zaal vanaf september 2021 tot en met mei 2021. Dit in de omgeving rond Leuven. Wedstrijden kunnen elke dag doorgaan BEHALVE op zondag en niet voor 19u00 of na 23u00 (ten laatste wedstrijd starten om 22u00)

De lijst van sportzalen waar Froslzv momenteel actief is, is niet limitatief. Er mag dus in andere zalen gespeeld worden, maar alleen na goedkeuring door het verbond.

Het Fros Leuvens Zaalvoetbalverbond kadert binnen de werking van Fros Multisport Vlaanderen vzw. Om het beleid en de praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop deze verwerkt worden te begrijpen, kan u de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw raadplegen.

Alle praktijken die afwijken van de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw staan hieronder onderschreven.

Voor de ploegverantwoordelijke:

• indien u als ploegverantwoordelijke optreedt gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam, e-mailadres en tel/GSM nummer op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze gegevens vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u de functie van ploegverantwoordelijke niet vervullen.

• het FROS Leuvens zaalvoetbalverbond rekent erop dat de ploegverantwoordelijke zijn/haar spelers op de hoogte brengt van het huishoudelijk reglement en hen erop wijst bij het niet naleven hiervan.

Voor de speler:

• als speelgerechtigde speler gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam en geboortedatum op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u niet als speler toetreden tot de competitie.

Inschrijving club

Clubinschrijving – heraansluiting.

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Controleer de clubgegevens en wijzig deze indien nodig.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2021-2022’. Volgende betaling zal gegenereerd worden: Lidgeld club 150 € + waarborg 125 € - seizoen 2021-2022.

Aangezien we de betaling van clublidgeld en waarborg van seizoen 20-21 overzetten naar seizoen21-22 hoef je deze storting niet effectief uit te voeren. De betaalopdracht aanmaken is voldoende.

Stap 4 Klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het clublidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Clubinschrijving – nieuwe club.

Stap 1 Surf naar http://olaf.fros.be en klik bovenaan op ‘Registratie’.

Stap 2 De clubcorrespondent vult zijn/haar emailadres in en klikt op ‘Registreer’. Hij/zij ontvangt via mail een username en paswoord en logt hiermee in op http://olaf.fros.be

Stap 3 Ga naar tabblad ‘Openstaande taken’ en registreer u eerst als FROS-lid en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Voor een clubcorrespondent/-beheerder zijn een emailadres én telefoonnummer verplicht. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 4 Registreer uw club onder het tabblad ‘Openstaande taken’ (klik op ‘registreren’) en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Opgelet: vul geen clubnummer in (voor nieuwe clubs kent het verbond dit toe)

Indien uw sportzaal niet voorkomt in de voorziene lijst, dient u contact op te nemen met het secretariaat. Het veld met ‘Agenda’ is standaard ingevuld. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 5 Klik op ‘betalingen’ onder het tabblad ‘Openstaande taken’. Er staan 2 betalingen vermeld onder het tabblad ‘Nog te betalen lidgelden: 1. de betaling van het clublidgeld en de waarborg (is automatisch geselecteerd); 2. de betaling van het lidgeld van de clubcorrespondent/-beheerder.

Stap 6 Klik op ‘Maak opdracht’. Onder het tabblad ‘Open betalingen’ staat een

overzicht van de uit te voeren betaling. Klik op het “i”-icoontje voor meer

gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 7 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 15 juli 2021 over op rekeningnr. BE40 9795 2169 1263 van Fros LZV. Dit met vermelding van clubnaam, en ‘aansluiting nieuwe club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

Inschrijving leden

Ledeninschrijving - heraansluiting

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord .

Stap 2 Controleer de gegevens van de leden (klik op icoontje ‘Clubleden’) en wijzig deze waar nodig, of maak indien nodig een nieuw lid aan. Vul alle gevraagde gegevens correct in. Gelieve GEEN LEDEN te VERWIJDEREN vóór 1 juli 2021. Wordt een lid toch verwijderd, dan verdwijnt hij van de ledenlijst en kan hij onder geen enkele functie nog aantreden voor eventuele oefenwedstrijden, toernooien of andere club activiteiten.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2021-2022’. Per lid zal er een betaling gegenereerd worden: Lidgeld 14 € - Naam lid – seizoen 2021-2022. Voor nieuwe leden wordt automatisch een

betaling gegenereerd.

Stap 4 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’).

Stap 5 Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

De kans bestaat dat er voor het spelerslidgeld (€ 14) vanuit de verzekering nog een tegemoetkoming komt voor het Corona seizoen 20-21. Aangezien de verzekering wel gewoon doorloopt, ook al zijn er geen wedstrijden, zal dit sowieso geen volledige terugbetaling zijn.

Alle Fros leden genieten sowieso van de 24/7 verzekering voor lifetime sporten: wandelen, joggen, fitness (in een fitnesscentrum), turnen, zwemmen, rolschaatsen, recreatief fietsen (fietsen buiten clubverband met fietsen die louter trapondersteunend werken) en skaten. Alle fros leden zijn hiervoor dus 24u per dag en 7 dagen per week verzekerd, ook buiten clubverband.

We houden jullie hiervan zeker op de hoogte.

We raden dus aan om uw leden voorlopig nog niet te betalen. Dit hoeft sowieso pas na opmaak kalender enz.

Ledeninschrijving – nieuwe club

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Ga naar tabblad ‘Clubs te beheren’ en klik op het icoontje ‘Clubleden’. Voor meer informatie ivm de verschillende icoontjes, klik op het “?”-icoontje.

Stap 3 Vul bovenaan het ID-nr van het nieuwe lid in en kies ‘Maak een nieuw lid aan met identiteitskaart nummer:’. Vul daarna alle gevraagde gegevens correct in. Klik op ‘Bewaren’ of op ‘Bewaren en nog een lid registreren’. Klik onderaan op ‘Keer terug’ om terug te gaan naar het tabblad ‘Club te beheren’.

Stap 4 Klik op het icoontje ‘Betalingen’. Op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) staat per lid een betaling vermeld: Lidgeld 14 € - Naam lid – seizoen 2021-2022.

Stap 5 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 6 Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht). Dit voor aanvang van het seizoen.

Opgelet:

• Aansluiten van leden kan pas van zodra de betaling van het clublidgeld geregistreerd is door het FLZV-secretariaat. Een lid is pas speelgerechtigd van zodra de gegevens en de betaling geregistreerd zijn door het FLZV-secretariaat.

• Een lid (actief en/of niet actief), dat voordien lid was van een club met nog openstaande schulden, kan pas aantreden voor een nieuwe club van zodra hij/zij zijn/haar gedeelte van de nog openstaande schuld (schuldsaldo/aantal leden) heeft vereffend. Eventuele niet uitgevoerde schorsingen van leden worden overgedragen naar het volgende seizoen en zijn gebonden aan een lid (niet aan de ploeg).

Transferprocedure:

Een speler die wenst over te gaan naar een andere club moet het verbond, zijn oude club en nieuwe club zelf op de hoogte brengen (per mail) van zijn transfer. Transfers zijn altijd vrij te beslissen door de betrokken speler.

(Sleep de titelbalk om dit venster te verplaatsen)
Sluiten


Sluiten