v.491M

Welkom op de site van het Leuvens zaalvoetbalverbond.

26/05/2023 bekerfinale = afsluiten seizoen 2022 2023

De froslzv bekerfinale zal doorgaan op zaterdag 10 juni om 20u in zaal solveld.

Dit is ook de afsluiter van het seizoen. Verder info en een uitgebreide uitnodiging volgt.

Dit wil dan ook zeggen dat er wedstrijden gespeeld mogen worden tot uiterlijk 9 juni.

24/05/2023 toekomst froslzv

Na bijna 30 jaar Fros Leuvens Zaalvoetbalverbond is het tijd om een balans op te maken. Immers, als we de evolutie van de laatste 10 jaar bekijken kunnen we niet enkel vaststellen dat er een sterke terugval is in het aantal teams, maar merken we ook dat er praktisch geen instroom is van nieuwe scheidsrechters.

Bovendien kan de stabiliteit van ons platform (website) al enige tijd niet meer gegarandeerd worden.

Na grondig overleg hebben we dan ook beslist om onze zaalvoetbalcompetitie in regio Leuven niet meer (zelf) te organiseren.

We vinden het echter belangrijk dat alle teams en spelers hun favoriete sport alsnog kunnen blijven beoefenen en hebben hieronder enkele vrijblijvende opties opgesomd:

Optie 1: anderen (al dan niet vanuit de huidige ploegen) zijn bereid om de organisatie van de zaalvoetbalcompetitie over te nemen

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het huidige platform hiervoor niet meer gebruikt zal kunnen worden.

Fros kan de overgang wel mee faciliteren.

Optie 2: de competitie wordt verder gezet als aparte liga onder de vleugels van de VZVB

Dit betekent dat VZVB de organisatie op zich neemt maar dan wel met het aan Fros-LZV eigen reglement.

De voorwaarden en prijs voor deelname aan een competitie bij VZVB zijn nagenoeg identiek aan de huidige voorwaarden bij Fros.

Optie 3: de competitie wordt verdergezet als aparte liga onder de vleugels van een andere structuur

Hiervoor zijn er wellicht verschillende mogelijkheden maar moeten we dus op zoek naar een structuur (anders dan VZVB) die dit kan/wil.

Het reglement, de voorwaarden en de prijs voor deelname aan een competitie zijn daarbij dan wel afhankelijk van die structuur.

Optie 4: er worden vrijblijvend en vriendschappelijk wedstrijden gespeeld

Hiervoor zal er geen competitieformat aangeboden worden en kunnen de ploegen gewoon onderling afspreken om zelf wedstrijden in te plannen.

Ongeacht deze opties zijn alle clubs/ploegen uiteraard altijd vrij om zich rechtstreeks aan te sluiten bij Fros, waarbij er enkel lidgeld per persoon (€15) aangerekend zal worden (dus geen waarborg/lidgeld meer per ploeg).

Op de dag van de bekerfinale zal er een moment voorzien worden waarop we samen met alle aanwezige ploegen de ontvangen input zullen overlopen en terugkoppelen, en waarop er vragen gesteld en voorstellen gedaan kunnen worden. We hopen dan ook dat jouw ploeg ook aanwezig zal zijn!

Verder willen we nog meegeven dat we natuurlijk het huidige seizoen verder zullen afwerken op exact dezelfde manier als jullie van ons gewend zijn de afgelopen seizoenen.

9/12/2022 Het froslzv secretariaat is gesloten tijdens de krokusvakantie.

Voor uitstel forfait enz....

- Verwittig rechtstreeks onze hoofdscheidsrechter Danny Godaert 0471/795621

- Contacteer steeds de tegenpartij. Alle contactgegevens van onze clubs: http://olaf.fros.be/FrosClub_List.aspx

- Verwittig het lzv secretariaat via mail, dan kan ik bij terugkomst de administratie afhandelen.

Voor verzekering:

Contacteer mn collega Martine Vandenbroeck via leden@fros.be of 03/2865837

Voor algemene info ivm fros:

info@fros.be

03/2860760

19/10/2022 RED SOCKS WILSELE ZOEKT SPELERS

RED SOCKS WILSELE ZOEKT SPELERS

Onze ploeg bestaat al meer dan 25 jaar.

Door omstandigheden (verhuis, gekwetsten, werk) zijn wij op zoek naar 2-3 spelers om onze ploeg te versterken.

Ben jij iemand (of ken je iemand) die recreatief in competitieverband wil zaalvoetballen dan ben je welkom om bij ons te testen (geen zorg de lat ligt niet te hoog 😊).

We zorgen ervoor dat je verzekering, etc. geregeld wordt.

Onze thuiswedstrijden zijn op zaterdag van 20 tot 21 uur in de Sportschuur in Wilsele.

Onze ploeg bestaat uit spelers van 28 tot 53 jaar dus bij voorkeur zoeken we spelers tussen 25 tot 45 jaar.

We verwachten dat je tussen 10 tot 20 wedstrijden in een seizoen kan spelen.

Indien interesse, kan u mailen naar stanypeetermans@telenet.be of bellen of een bericht sturen naar 0476/981014.

Stany Peetermans

Red Socks Wilsele

28/06/2022 info aansluiten seizoen 22-23

Fros Leuvens Zaalvoetbalverbond: Aansluitingsprocedure !

Seizoen 2022-2023

Algemene info:

Belangrijke data:

· Aansluitingen clubs : t.e.m. 18 juli 2022

· Kalenderdata doorgeven : uiterlijk op 1 augustus 2022

Kosten seizoen 2022-2023:

· Inschrijving club :

o Heraansluiting club: € 275 / jaar (Clublidgeld € 150 en waarborg € 125 het resterend bedrag van de waarborg van seizoen 21-22 storten we terug)

o Aansluiting nieuwe club: € 275 (Clublidgeld € 150 en waarborg € 125)

· Inschrijving lid : € 14 per speler per jaar.

· Kosten zaal : Worden gedragen door de thuisploeg

· Scheidsrechter : € 16 per wedstrijd, gedragen door de thuisploeg.

Opgelet:

Gebruik voor overschrijvingen liefst altijd hetzelfde (bij het verbond bekende) rekeningnummer. En gebruik zeker de correcte vermelding : clubnaam + reden van storting.

Alle clubs dienen te beschikken over vrije uren in een zaal vanaf september 2022 tot en met mei 2023. Dit in de omgeving rond Leuven. Wedstrijden kunnen elke dag doorgaan BEHALVE op zondag en niet voor 19u00 of na 23u00 (ten laatste wedstrijd starten om 22u00)

De lijst van sportzalen waar Froslzv momenteel actief is, is niet limitatief. Er mag dus in andere zalen gespeeld worden, maar alleen na goedkeuring door het verbond.

Het Fros Leuvens Zaalvoetbalverbond kadert binnen de werking van Fros Multisport Vlaanderen vzw. Om het beleid en de praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop deze verwerkt worden te begrijpen, kan u de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw raadplegen (www.fros.be)

Alle praktijken die afwijken van de privacyverklaring van FROS Multisport Vlaanderen vzw staan hieronder onderschreven.

Voor de ploegverantwoordelijke:

· indien u als ploegverantwoordelijke optreedt gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam, e-mailadres en tel/GSM nummer op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze gegevens vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u de functie van ploegverantwoordelijke niet vervullen.

· het FROS Leuvens zaalvoetbalverbond rekent erop dat de ploegverantwoordelijke zijn/haar spelers op de hoogte brengt van het huishoudelijk reglement en hen erop wijst bij het niet naleven hiervan.

Voor de speler:

· als speelgerechtigde speler gaat u ermee akkoord dat uw naam, voornaam en geboortedatum op de website van het Leuvens zaalvoetbalverbond gepubliceerd worden. Dit impliceert dat deze vrij te raadplegen zijn. Indien u niet wil dat uw gegevens online gepubliceerd worden, kan u niet als speler toetreden tot de competitie.

Inschrijving club

Clubinschrijving – heraansluiting.

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Controleer de clubgegevens en wijzig deze indien nodig.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2022-2023’. Volgende betaling zal gegenereerd worden: Lidgeld club 150 € + waarborg 125 € - seizoen 2022-2023.

Stap 4 Klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het clublidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.)

Stap 5 Klik op ‘betalingen’ onder het tabblad ‘Openstaande taken’. Er staan 2 betalingen vermeld onder het tabblad ‘Nog te betalen lidgelden: 1. de betaling van het clublidgeld en de waarborg (is automatisch geselecteerd); 2. de betaling van het lidgeld van de clubcorrespondent/-beheerder.

Stap 6 Klik op ‘Maak opdracht’. Onder het tabblad ‘Open betalingen’ staat een

overzicht van de uit te voeren betaling. Klik op het “i”-icoontje voor meer

gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 7 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 18 juli 2022 over op rekeningnr. BE40 9795 2169 1263 van Fros LZV. Dit met vermelding van clubnaam, en ‘aansluiting club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

Clubinschrijving – nieuwe club.

Stap 1 Surf naar http://olaf.fros.be en klik bovenaan op ‘Registratie’.

Stap 2 De clubcorrespondent vult zijn/haar emailadres in en klikt op ‘Registreer’. Hij/zij ontvangt via mail een username en paswoord en logt hiermee in op http://olaf.fros.be

Stap 3 Ga naar tabblad ‘Openstaande taken’ en registreer u eerst als FROS-lid en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Voor een clubcorrespondent/-beheerder zijn een emailadres én telefoonnummer verplicht. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 4 Registreer uw club onder het tabblad ‘Openstaande taken’ (klik op ‘registreren’) en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Opgelet: vul geen clubnummer in (voor nieuwe clubs kent het verbond dit toe)

Indien uw sportzaal niet voorkomt in de voorziene lijst, dient u contact op te nemen met het secretariaat. Het veld met ‘Agenda’ is standaard ingevuld. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 5 Klik op ‘betalingen’ onder het tabblad ‘Openstaande taken’. Er staan 2 betalingen vermeld onder het tabblad ‘Nog te betalen lidgelden: 1. de betaling van het clublidgeld en de waarborg (is automatisch geselecteerd); 2. de betaling van het lidgeld van de clubcorrespondent/-beheerder.

Stap 6 Klik op ‘Maak opdracht’. Onder het tabblad ‘Open betalingen’ staat een

overzicht van de uit te voeren betaling. Klik op het “i”-icoontje voor meer

gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 7 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 18 juli 2022 over op rekeningnr. BE40 9795 2169 1263 van Fros LZV. Dit met vermelding van clubnaam, en ‘aansluiting nieuwe club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

Inschrijving leden

Ledeninschrijving - heraansluiting

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord .

Stap 2 Controleer de gegevens van de leden (klik op icoontje ‘Clubleden’) en wijzig deze waar nodig, of maak indien nodig een nieuw lid aan. Vul alle gevraagde gegevens correct in. Gelieve GEEN LEDEN te VERWIJDEREN vóór 1 juli 2022. Wordt een lid toch verwijderd, dan verdwijnt hij van de ledenlijst en kan hij onder geen enkele functie nog aantreden voor eventuele oefenwedstrijden, toernooien of andere club activiteiten.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2022-2023’. Per lid zal er een betaling gegenereerd worden: Lidgeld 14 € - Naam lid – seizoen 2022-2023. Voor nieuwe leden wordt automatisch een

betaling gegenereerd.

Stap 4 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’).

Stap 5 Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

Stap 6 Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht). Dit voor aanvang van het seizoen.

Ledeninschrijving – nieuwe club

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Ga naar tabblad ‘Clubs te beheren’ en klik op het icoontje ‘Clubleden’. Voor meer informatie ivm de verschillende icoontjes, klik op het “?”-icoontje.

Stap 3 Vul bovenaan het ID-nr van het nieuwe lid in en kies ‘Maak een nieuw lid aan met identiteitskaart nummer:’. Vul daarna alle gevraagde gegevens correct in. Klik op ‘Bewaren’ of op ‘Bewaren en nog een lid registreren’. Klik onderaan op ‘Keer terug’ om terug te gaan naar het tabblad ‘Club te beheren’.

Stap 4 Klik op het icoontje ‘Betalingen’. Op het 1e tabblad (‘Nog te betalen lidgelden’) staat per lid een betaling vermeld: Lidgeld 14 € - Naam lid – seizoen 2022-2023.

Stap 5 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 6 Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE40 9795 2169 1263, met vermelding van clubnaam, clubnummer en naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht). Dit voor aanvang van het seizoen.

Opgelet:

· Aansluiten van leden kan pas van zodra de betaling van het clublidgeld geregistreerd is door het FLZV-secretariaat. Een lid is pas speelgerechtigd van zodra de gegevens en de betaling geregistreerd zijn door het FLZV-secretariaat.

· Een lid (actief en/of niet actief), dat voordien lid was van een club met nog openstaande schulden, kan pas aantreden voor een nieuwe club van zodra hij/zij zijn/haar gedeelte van de nog openstaande schuld (schuldsaldo/aantal leden) heeft vereffend. Eventuele niet uitgevoerde schorsingen van leden worden overgedragen naar het volgende seizoen en zijn gebonden aan een lid (niet aan de ploeg).

Transferprocedure:

Een speler die wenst over te gaan naar een andere club moet het verbond, zijn oude club en nieuwe club zelf op de hoogte brengen (per mail) van zijn transfer. Transfers zijn altijd vrij te beslissen door de betrokken speler.

Alle Fros leden genieten van de 24/7 verzekering voor lifetime sporten: wandelen, joggen, fitness (in een fitnesscentrum), turnen, zwemmen, rolschaatsen, recreatief fietsen (fietsen buiten clubverband met fietsen die louter trapondersteunend werken) en skaten. Alle fros leden zijn hiervoor dus 24u per dag en 7 dagen per week verzekerd, ook buiten clubverband.

17/03/2022 verlenging seizoen

Aangezien er heel wat wedstrijden door corona perikelen (quarantaines enz) niet konden doorgaan en nog op "te plannen" staan verlengen we het seizoen met 1 maand.

Wedstrijden mogen dus ook ingepland worden in de maand juni, dit natuurlijk in samenspraak van beide ploegen.

Kijk zeker even na welke wedstrijden nog een nieuwe datum moeten krijgen, contacteer je zaal en tegenpartij en geef de nieuwe datum door aan het secretariaat.

(Sleep de titelbalk om dit venster te verplaatsen)
Sluiten


Sluiten