v.491M

Welkom op de site van het Leuvens zaalvoetbalverbond.

15/03/2019 spelers gezocht

Door blessureleed is EK Salko (Stamnummer 1) naarstig op zoek naar spelers en een vaste keeper voor volgend seizoen. Wij staan ook open voor een "fusie" met een andere ploeg die misschien gelijkaardige problemen heeft.

Wij spelen vele jaren bij het Fros en zijn typisch ergens in het midden van de derde reeks te vinden.

Geïnteresseerden mogen contact opnemen met sebastiaan.helsen@gmail.com.

28/02/2019 froslzv secretariaat : krokusvakantie

tijdens de krokusvakantie van 2/3 tot 10/3 zal het het froslzv secretariaat gesloten zijn.

Bij (last minute) forfait, uitstel,... in de krokusvakantie verwittig dan ALTIJD zelf rechtstreeks uw tegenstander, onze hoofdscheidsrechter Danny Godaert en het secretariaat (via mail).

Danny Godaert: 0471/795621

Lijst gegevens clubs: http://olaf.fros.be/FrosClub_List.aspx

7/01/2019 Beste Wensen

We wensen iedereen een fijn, sportief en blessurevrij 2019

24/08/2018 startvergadering seizoen 2018-2019

We nodigen de clubverantwoordelijken van alle clubs uit op de startvergadering op zaterdag 1 september 2018 om 11u00 in de cafetaria van sporthal Solveld in Tielt Winge.

Solveld: Ralisweg, 3390 Tielt Winge.

OPGELET: Tijdens deze vergadering worden alle praktische punten betreffende het verloop van het speelseizoen behandeld en ontvangen de clubs ook de nodige documenten. Zoals oa. de kalender van de competitie, wedstrijdformulieren, ongevalsaangifteformulieren, overzicht van de zalen, huishoudelijk reglement (voor de nieuwe ploegen) enz.

Dit alles is belangrijk voor een vlotte start van het seizoen.

De vergadering is dan ook verplicht voor alle ploegen (één aanwezige verantwoordelijke per ploeg is voldoende).

6/07/2018 aansluiten, heraansluiten.

de 1e termijn voor aansluiting bij ons verbond is verlopen.

aansluiten kan nog steeds. Wacht hier aub niet te lang meer mee, we willen graag de reeksindelingen opmaken.

info m.b.t. aansluiten in het nieuwsbericht hier net onder.

19/06/2018 aansluiten seizoen 2018-2019

Om een club en leden aan te sluiten bij het FROS Leuvens Zaalvoetbalverbond geven we de voorkeur aan het gebruik van onze online club- en ledenadministratie op http://olaf.fros.be.

1. Algemene info

BELANGRIJKE DATA

·Heraansluitingen clubs: van 1 april 2018 tem 1 juli 2018

·Aansluitingen nieuwe clubs: van 1 mei 2018 tem 1 juli 2018

·Formulier ‘Kalenderdata en wedstrijdgegevens’: ten laatste op 1 augustus 2018

KOSTEN SEIZOEN 2018-2019

·Inschrijving club €275/jaar (= €125 waarborg + €150 lidgeld)

·Inschrijving lid €14 /speler/jaar

·Zaalkosten thuisploeg

·Scheidsrechter thuisploeg (€16/wedstrijd)

·Alle clubs dienen te beschikken over een zaal vanaf september 2018 tem mei 2018 in Leuven of omgeving (lijst te bekomen op het FLZV-secretariaat) en dit niet op zondag en niet vóór 19u of na 23u (start laatste match om 22u).

·De lijst van sportzalen (te verkrijgen op het FLZV-secretariaat) is niet limitatief, maw er mag in andere sporthallen gespeeld worden dan deze die in de lijst voorkomen, maar alleen nadat het verbond de zaal heeft goedgekeurd en hiervoor de toestemming heeft gegeven.

2. Inschrijving CLUB

CLUBINSCHRIJVING – HERAANSLUITING

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Controleer de clubgegevens en wijzig deze indien nodig.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te

betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen 2018-2019’. Volgende betaling zal gegenereerd worden: Lidgeld club 150 € + waarborg 125 € - seizoen 2018-2019.

Stap 4 Klik op ‘Maak opdracht’. De betaling van het clublidgeld verschijnt op het 2e tabblad (‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 5 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 1 juli 2018 over op rekeningnr.

979-5216912-63, met vermelding van clubnaam, clubnummer en 'aansluiting club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

CLUBINSCHRIJVING – NIEUWE CLUBS

Stap 1 Surf naar http://olaf.fros.be en klik bovenaan op ‘Registratie’.

Stap 2 De clubcorrespondent vult zijn/haar emailadres in en klikt op ‘Registreer’.

Hij/zij ontvangt via mail een username en paswoord en logt hiermee in op

http://olaf.fros.be.

Stap 3 Ga naar tabblad ‘Openstaande taken’ en registreer u eerst als FROS-lid en

vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle verplichte velden

(aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Voor een clubcorrespondent/-

beheerder zijn een emailadres én telefoonnummer verplicht. Klik na het

invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 4 Registreer uw club onder het tabblad ‘Openstaande taken’ (klik op

‘registreren’) en vul alle gevraagde gegevens in. Let er goed op dat alle

verplichte velden (aangeduid met een *) correct zijn ingevuld. Opgelet: vul

geen clubnummer in (voor nieuwe clubs wordt dit toegekend door het verbond).

Indien uw sportzaal niet voorkomt in de voorziene lijst, dient u contact op

te nemen met het secretariaat (zie hieronder ‘Opgelet!’). Het veld met ‘Agenda’

is standaard ingevuld. Klik na het invullen op de knop ‘Bewaren’.

Stap 5 Klik op ‘betalingen’ onder het tabblad ‘Openstaande taken’. Er staan 2

betalingen vermeld onder het tabblad ‘Nog te betalen lidgelden: 1. de betaling

van het clublidgeld en de waarborg (is automatisch geselecteerd); 2. de betaling

van het lidgeld van de clubcorrespondent/-beheerder.

Stap 6 Klik op ‘Maak opdracht’. Onder het tabblad ‘Open betalingen’ staat een

overzicht van de uit te voeren betaling. Klik op het “i”-icoontje voor meer

gedetailleerde informatie over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 7 Schrijf het bedrag van €275 ten laatste op 1 juli 2018 over op rekeningnr.

979-5216912-63, met vermelding van clubnaam, en

‘aansluiting nieuwe club’ (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

=> Tip: gebruik de “?”- en “i”-icoontjes voor meer uitleg of hulp

ü OPGELET!

· Een clubcorrespondent is de gerechtigd correspondent van de club, verantwoordelijke voor alle administratie mbt de club en communicatie met het FLZV. Communicatie met het FLZV-secretariaat gebeurt steeds dmv hetzelfde adres (van de

correspondent) en steeds met vermelding van de clubnaam en clubnummer.

· Een clubbeheerder is de clubcorrespondent die met een verkregen username en paswoord de club- en ledenadministratie online kan uitvoeren. Deze persoon dient bijgevolg te beschikken over een emailadres (én een telefoonnummer) als hij/zij

wenst gebruik te maken van de online club- en ledenadministratieve.

· Clubs waarvan de waarborg onder nul staat, kunnen pas heraansluiten van

zodra het nog openstaande bedrag is aangezuiverd.

· Clubs waarvan het clublidgeld ten laatste op 1 juli niet is gestort, kunnen geweigerd

worden om aan te treden in de competitie.

· Voor het wijzigen van de clubnaam dient men eerst contact op te nemen met het

secretariaat.

· Alle clubs dienen te beschikken over een zaal vanaf september 2018 tem mei 2019 in Leuven of omgeving (lijst te bekomen op het FLZV-secretariaat) en dit

niet op zondag en niet vóór 19u of na 23u (start laatste match om 22u).

· Van zodra de betaling van het clublidgeld (275 euro) geregistreerd is door het FLZV-secretariaat, ontvangt de club de formulieren voor ongevalsaangifte, ‘Kalenderdata en

wedstrijdgegevens’ en ‘Uitstel wedstrijd’.

· Clubs die het formulier ‘Kalenderdata en wedstrijdgegevens’ niet tijdig bezorgen aan het secretariaat (ten laatste op 1 augustus 2018) kunnen uitgesloten worden van de competitie.

3. Inschrijving LEDEN

! Leden kunnen pas aangesloten worden van zodra de betaling van het clublidgeld (275 euro) geregistreerd is door het FLZV-secretariaat. Een lid is pas speelgerechtigd van zodra de gegevens en de betaling ervan geregistreerd zijn door het FLZV-secretariaat. De online inschrijving van de leden of het formulier ledenlijst en de daaraan gekoppelde betaling dienen in ons bezit te zijn vóór 15 augustus 2018. Bijkomende leden kunnen nog aangesloten worden tem 28 februari 2018.

ü LEDENINSCHRIJVING - HERAANSLUITING

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord .

Stap 2 Controleer de gegevens van de leden (klik op icoontje ‘Clubleden’) en wijzig

deze waar nodig, of maak indien nodig een nieuw lid aan. Vul alle gevraagde

gegevens correct in.

Gelieve GEEN LEDEN te VERWIJDEREN vóór 1 juli 2018. Wordt een lid toch

verwijderd, dan verdwijnt hij van de ledenlijst en kan hij onder geen enkele

functie nog aantreden voor ev. Wedstrijden.

Stap 3 Klik op het icoontje ‘Betalingen’ en kies op het 1e tabblad (‘Nog te

betalen lidgelden’) voor ‘Genereer ontbrekende lidgelden voor seizoen

2018-2019’. Per lid zal er een betaling gegenereerd worden: Lidgeld 14 € -

Naam lid – seizoen 2018-2019. Voor nieuwe leden wordt automatisch een

betaling gegenereerd.

Stap 4 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op

‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad

(‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie

over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 5 Schrijf het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk over op rekeningnummer

979-5216912-63, met vermelding van clubnaam, clubnummer en

naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

ü LEDENINSCHRIJVING – NIEUWE CLUBS

Stap 1 Log in op http://olaf.fros.be met username en paswoord.

Stap 2 Ga naar tabblad ‘Clubs te beheren’ en klik op het icoontje ‘Clubleden’. Voor

meer informatie ivm de verschillende icoontjes, klik op het “?”-icoontje.

Stap 3 Vul bovenaan het ID-nr van het nieuwe lid in en kies ‘Maak een nieuw lid

aan met identiteitskaartnumer:’. Vul daarna alle gevraagde gegevens

correct in. Klik op ‘Bewaren’ of op ‘Bewaren en nog een lid registreren’. Klik

onderaan op ‘Keer terug’ om terug te gaan naar het tabblad ‘Club te beheren’.

Stap 4 Klik op het icoontje ‘Betalingen’. Op het 1e tabblad (‘Nog te

betalen lidgelden’) staat per lid een betaling vermeld: Lidgeld 10,5 € -

Naam lid – seizoen 2018-2019.

Stap 5 Vink de leden aan waarvoor het lidgeld betaald moet worden en klik op

‘Maak opdracht’. De betaling van het lidgeld verschijnt op het 2e tabblad

(‘Open betalingen’). Klik op het “i”-icoontje voor meer gedetailleerde informatie

over de betaalopdracht (mededeling ed.).

Stap 6 Schrijf het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk over op rekeningnummer

979-5216912-63, met vermelding van clubnaam, clubnummer en

naam lid of aantal leden (zie ook gedetailleerde info over de betaalopdracht).

=> Tip: gebruik de “?”- en “i”-icoontjes voor meer uitleg of hulp.

ü OPGELET!

· Aansluiten leden: kan pas van zodra de betaling van het clublidgeld (275 euro)

geregistreerd is door het FLZV-secretariaat.

· Een lid is pas speelgerechtigd van zodra de gegevens en de betaling geregistreerd zijn door het FLZV-secretariaat. De online inschrijving van de leden of het formulier ledenlijst en de daaraan gekoppelde betaling dienen in ons bezit te zijn vóór 15 augustus 2018. Bijkomende leden kunnen nog aangesloten worden tem 28

feb 2018.

· Een lid (actief en/of niet actief), dat voordien lid was van een club met nog openstaande schulden, kan pas aantreden voor een nieuwe club van zodra hij/zij zijn/haar gedeelte van de nog openstaande schuld (schuldsaldo/aantal leden) heeft

vereffend. Eventuele niet uitgevoerde schorsingen van leden worden overgedragen

naar het volgende seizoen en zijn gebonden aan een lid (niet aan de ploeg).

· Transferprocedure:

1. Een speler die wenst over te gaan naar een andere club mag voor het betreffende seizoen nog geen enkele wedstrijd aangevangen hebben voor zijn ‘oude’ club.

2. Deze speler moet het verbond, zijn oude club en nieuwe club zelf op de hoogte brengen (per mail/post) van zijn transfer.

3. Betalingen ivm lidgelden ed. dienen tussen beide betrokken clubs en de betreffende speler afgehandeld te worden in onderlinge overeenkomst.

Voor meer uitleg of eventuele onduidelijkheden mbt de online club- en

ledenadministratie neemt u best contact op met het FLZV-secretariaat.

Daarnaast kan u ook gebruik maken van de “?”- en/of “i”-icoontjes op de

administratieve interface.

(Sleep de titelbalk om dit venster te verplaatsen)
Sluiten


Sluiten